facebook tracking

Vill du bli Mentor i vårt mentorprogram?

Scroll to content

Vi söker dig vill bidra med din erfarenhet och kompetens för att hjälpa någon att växa in i sin yrkesroll, hitta vägen in på arbetsmarknaden eller ta klivet att byta inriktning i karriären. 

Vi söker mentorer från olika branscher och utbildningsbakgrund. Du behöver inte vara senior i din roll för att vara en mentor då omvänt mentorskap kan vara lika givande som den traditionella rollen av mentorskapet.

Den viktigast egenskapen vi ser är att du har stort engagemang och en vilja att sätta dig in i mentees/adeptens önskan till utveckling i arbetslivet. 

På Arbetsplats Mälaröarna tror vi på kraften i att dela erfarenheter och att samtalet som sker i mötet mellan människor kan göra stor skillnad.

Du kommer att ge av din tid och vara villig att lära känna en annan person och skapa ett gott samtal, med ett ömsesidigt utbyte. 

 

Förväntningarna på dig som mentor

Mentorskapet drivs av menteen/adept och vi på Arbetsplats Mälaröarna matchar mentor med mentee/adept. Vi ger råd inför första mötet och därefter sker samarbetet helt på era egna villkor och utifrån era behov. Mentorskapet kan ske digitalt, via telefon eller i ett personligt möte, gärna utomhus. 

Du kommer att ge av din tid och vara villig att lära känna en annan person och skapa ett gott samtal, med ett ömsesidigt utbyte. 

 

Två terminer per år

Vi kommer att öppna upp för ansökningar två gånger per år. Varje termin startas med en digital kick-off där mentorer och mentees/adept träffas.

 

Ansökningsprocessen

Skicka in din ansökan till oss, du kommer att få besvara ett antal frågor och utifrån dem matchas du och din mentee. När ni har blivit matchade kommer vi att ha en kick-off med alla matchade mentorer och mentees/adept. 

Matchning sker löpande och vi försöker matcha utifrån era önskemål. Vänligen formulera i din ansökan vad du har för förväntningar på mentorskapet och om det är något särskilt områden, eller någon viss bransch som du är intresserad av. 

Under sommaren kommer vi att söka mentorer och mentees/adept till vårens program. 

Har du frågor om mentorskapet är du varmt välkommen att kontakta Karin Sigge på hej@arbetsplatsmalaroarna.se. Sista ansökningsdatumet är söndagen den 29 augusti.

Vi ser fram emot att få matcha dig!

 

Tillsammans ökar vi sysselsättningen och erfarenhetsutbytet på Mälaröarna!

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor